Podmienky inzercie

Základné pojmy

WebPortál
Realitný inzertný internetový portál mojanehnutelnost.sk

Prevádzkovateľ
Spoločnosť TAURUS Media, spol. s r.o., so sídlom Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO: 51417031, DIČ: 2120686986, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 35938/P

Inzerent
Fyzická alebo právnická osoba zverejňujúca inzerát na WebPortáli

Typ inzerenta
a) Vlastník / Rodinný príslušník - vlastník, spoluvlastník inzerovanej nehnuteľnosti alebo osoba úzko spätá s vlastníkom, spoluvlastníkom (rodinný príslušník)
b) Realitný maklér - realitný agent, realitná kancelária s povolením pre výkon realitnej činnosti
c) Developer / Staviteľ - predajca alebo staviteľ nových nehnuteľností (pozemky, byty, domy a iné)
d) Súkromný inzerent - neoverený inzerent označený ako "Vlastník / Rodinný príslušník" alebo iný súkromný inzerent

Záujemca
Návštevník WebPortálu  

Pridanie a zverejnenie inzerátu

1. Pridanie a zverejnenie inzerátu je BEZPLATNÉ, bez provízie a akýchkoľvek poplatkov.

2. Inzerát je možné pridať prostredníctvom formulára pre pridanie inzerátu kliknutím na tlačitko označené symbolom plus „+

3. Pridaním prvého inzerátu je Inzerentovi vytvorená registrácia pre možnosť úpravy a zmazania pridaných inzerátov.

4. Zverejňované sú iba inzeráty súvisiace s predmetom inzercie WebPortálu, a to najmä predaj, prenájom, výmena nehnuteľností, poskytnutie ubytovania ako aj dopytujúce inzeráty hľadám, kúpim.

5. Vlastník, spoluvlastník inzerovanej nehnuteľnosti môže získať dodatočné označenie inzerátu stužkou s nápisom "Vlastník". Dodatočné označenie je podmienené interným overením inzerátu v zmysle týchto Podmienok inzercie. Inzerát označený ako "Vlastník" môže pridať aj osoba, ktorá je úzko spätá s vlastníkom nehnuteľnosti (rodinný príslušník).

6. Na WebPortáli je zakázané pridávať inzeráty typu spam a iné nevhodné inzeráty, ktoré nesúvisia s predmetom inzercie WebPortálu. Každý takýto inzerát bude odstránený.

7. Zverejnenie inzerátu neprebieha automaticky ihneď po pridaní inzerátu. Inzerát je zverejnení až po internom overení inzerátu. Inzeráty sú overované priebežne podľa poradia. O zverejnení inzerátu je Inzerent informovaný odoslaním e-mailovej správy.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyhodnocovať a meniť označenie Typu inzerenta podľa uváženia či iných dostupných informácií.


Duplicitné inzeráty a úmyselné TOP-ovanie

9. Duplicitné inzeráty nie sú povolené. Duplicitný inzerát nebude zverejnený a bude odstránený bez upozornenia. Za duplicitný inzerát nie je považovaný inzerát s odlišným typom inzerátu (predaj, prenájom) týkajúci sa rovnakej inzerovanej nehnuteľnosti.

10. Úmyselné presúvanie inzerátu na prvú pozíciu nie je povolené. Za úmyselné presúvanie sa považuje vymazanie a opätovné pridanie rovnakého inzerátu s cieľom umiestnenia inzerátu pred novo pridané inzeráty. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť úmyselne presúvaný inzerát až do odvolania.


Označenie inzerátu ako "Vlastník"

11. Inzerent označený ako "Vlastník / Rodinný príslušník" (ďalej len "Vlastník") súhlasí s overením inzerovanej nehnuteľnosti prostredníctvom voľne dostupného internetového portálu katastrálneho úradu SR www.katasterportal.sk

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyhodnocovať inzerát na základe interných postupov a vyplnených údajov Inzerenta.

13. Opätovné overenie inzerátu je možné odstránením neovereného inzerátu a pridaním nového.

14. Neoverený inzerát od Vlastníka bude zverejnený ako inzerát s typom inzerenta "Súkromný inzerent"


Fotogaléria

15. K inzerátu je možné prikladať vlastné fotografie inzerovanej nehnuteľnosti.

16. Fotografie mimo inzerovanej nehnuteľnosti alebo fotografie označené nevhodným spôsobom nebudú zverejnené.

17. Zverejnené fotografie musia odzrkadľovať reálny obraz o inzerovanej nehnuteľnosti.

18. Fotografie nedodržujúce uvedené podmienky nebudú zverejnené a budú odstránené.

19. Pridanie fotografií z ostatných internetových portáloch je podmienené súhlasom dotknutého internetového portálu. Priložením takejto fotografie Inzerent prehlasuje, že takýmto povolením disponuje.

20. Inzerát je možné zverejniť aj bez fotografie.


Zverejnenie kontaktných údajov Inzerenta

21. Pri inzeráte je zverejnený iba zadaný telefonický kontakt Inzerenta.

22. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť zverejneného kontaktu Inzerentom.

23. Inzerát je možné zverejniť aj bez telefonického kontaktu Inzerenta.

24. E-mailová adresa Inzerenta nie je zverejnená. Záujemca o nehnuteľnosť môže kontaktovať Inzerenta aj vyplnením kontaktného formulára pri inzeráte.


Zamietnutie zverejnenia inzerátu

25. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu nezverejniť inzerát, ktorý neprešiel interným overením alebo porušuje tieto podmienky.

26. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť inzerát, pri ktorom je uvedená e-mailová adresa Inzerenta javiaca sa ako dočasná či fiktívna.

27. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť inzerát v prípade zadania nekorektných, klamlivých či inak zavádzajúcich údajov.

28. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyhodnocovať a zaraďovať pridaný inzerát podľa uváženia.

29. Inzerát porušujúci tieto podmienky je Prevádzkovateľ oprávnený vymazať z WebPortálu bez uvedenia dôvodu.


Overenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

30. V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) so spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov Inzerent súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov zadávaných pri pridávaní inzerátu prostredníctvom formulára, najmä údaje o kontaktnej osobe (Zobrazené meno, Mobil/Tel, E-mail) a údaje o vlastníkovi inzerovanej nehnuteľnosti (Dátum narodenia, Meno a priezvisko), ak sú tieto údaje zadané podľa výberu typu Inzerenta, Prevádzkovateľom WebPortálu. Súhlas môže Inzerent kedykoľvek písomne odvolať odoslaním e-mailovej správy na inzercia@mojanehnutelnost.sk alebo odoslaním žiadosti poštou na adresu Prevádzkovateľa.

a) Inzerent súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov vlastníka nehnuteľnosti (Dátum narodenia, Meno a priezvisko) za účelom overenia inzerovanej nehnuteľnosti prostredníctvom katastrálneho portálu www.katasterportal.sk Súhlas je platný po dobu 15 dní. Po uplynutí uvedenej doby alebo po zverejnení inzerátu budú uvedené osobné údaje nenávratne vymazané.

b) Inzerent súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov o kontaktnej osobe (Zobrazené meno, Mobil/Tel, E-mail) za účelom vytvorenia registrácie, možnosti kontaktovania Záujemcom, pridávania nových inzerátov a ich úpravu. Súhlas je platný po dobu platnosti registrácie na WebPortáli. Registráciu môže Inzerent kedykoľvek písomne zrušiť odoslaním e-mailovej správy na inzercia@mojanehnutelnost.sk alebo odoslaním žiadosti poštou na adresu Prevádzkovateľa. Registrácia bude Inzerentovi zrušená do 15 dní od prijatia žiadosti. Spolu s registráciou budú nenávratne vymazané všetky údaje Inzerenta.

31. Inzerent svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním údajov potvrdí prostredníctvom zaškrtávacieho tlačítka pri pridávaní inzerátu v znení "Súhlasím s podmienkami pridávania inzerátov so správou, spracovaním a uchovávaním zadaných osobných údajov."


Zverejnenie inzerátu na facebook stránke

32. Inzerent súhlasí so zverejnením inzerátu na facebook stránke WebPortálu facebook.com/mojanehnutelnost

33. Na facebook stránke WebPortálu sú zverejnené inzeráty bez alebo s priloženou fotografiou pridanou počas pridávania inzerátu, nie dodatočne.

34. Inzerent je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie zverejnenia inzerátu na facebook stránke WebPortálu prostredníctvom správy odoslanej na e-mailovú adresu inzercia@mojanehnutelnost.sk


Zodpovednosť Prevádzkovateľa WebPortálu

35. Prevádzkovateľ WebPortálu nezodpovedá za žiadny zverejnený obsah, fotografie či iné údaje zobrazené pri inzeráte.

36. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť a taktiež negarantuje zverejnením inzerátu uzavretie kúpnej či inej zmluvy medzi Inzerentom a Záujemcom

37. Prevádzkovateľ nevykonáva podnikateľskú činnosť "Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)".

38. Texty inzerátov neprešli jazykovou úpravou.


Záverečné ustanovenia

39. Tieto podmienky inzercie sú pre Inzerenta platné a účinné okamihom pridania inzerátu.